Kuzey Kıbrıs Emlak

Proje ve İnşaat yapımı

Proje ve İnşaat yapımı:
Müşterilimizin, yatırımcılarımızın, uygun görülen arsa ve arazileri alımını onayladıktan sonra;

Uygun arazinin tapu devir işlemlerini bitirdikten sonra,
Şirketimiz bünyesinde Proje tasarımı ve ugulama aşamasına geçilir.

Arazinin koçanları alındıktan sonra , ilgili haritalar alınarak mimara verilir.
İstenilen proje ile ilgili I. toplantı yapılır. Avan proje çalışmaları başlatılır. Nihayi olarak üç kritik daha yapılarak proje tasarım aşaması sonuçlandırılır.Proje Şehir planlama dairesinden görüş almak üzere Mimari olarak tamamlanır.Şehir planlama dairesine sunulur.

Buradan alınacak ön onay ile birlikte,Projenin geriye kalan kısmı olan Statik proje,mekanik proje ve elektrik projeleri, mimarın organizasyonunda yaptırılır. Tüm Proje dosyaları kendi Mühendislik ve Mimar odalarından vizelenir.

Oluşturulan inşaat dosyası bölge kaymakamlığına kayıt yaptırılır.Bu dosya ilgili belediye ve diğer resmi kurumlardan alınacak görüşlerden sonra,inşaat izni ruhsatı için gerekli hesaplamalar yapılır ve malsahibine veya mal sahibini temsil eden mimara bildirilir.

İnşaat izni için yapılan hesaplardan sonra ilgili kaymakamlığa ve Belediyeye yapılan ödemelerden sonra, inşaat izni Ruhsatı yazılır ve bir adet dosya ile birlikte mal sahibine veya mimarına verilir.

Bu noktada inşaatın yerinde başlaması için hiçbir hukuki ve yasal engel kalmaz.

İnşaat Aşaması:
Yapılan projelerden sonra mal sahibi ile yapılacak olan toplantılar planlanır ve inşaat nasıl yapılacağı, süresi ve maliyeti ile ilgili konular sonuçlandıktan ve nihai sözleşme yapıldıktan sonra inşaat sahasında inşaat başlar.

Şirket olarak Projeler oluşturulduktan sonra mal sahibi ile yapılan toplantılar neticesinde projede kullanılacak malzeme listeleri oluşturulur. Örnek ; mermer,ahşap işleri,pvc doğrama işleri,seramik vs. Detaylı olarak inşaatın tüm kalemleri belirlendikten sonra İnşaat sözleşmesi hazırlanır.Ve ödeme planı mal sahibi ile birlikte oluşturulur.

Top